Trường mầm non Văn Luông có tổng số 18 phòng học, trong đó có 16 phòng kiên cố và 2 phòng bán kiên cố, 1 bếp ăn bán trú, công trình vệ sinh tương đối đầy đủ. Khuân viên xung quanh trường đã có rào bao quanh ngăn cách với bên ngoài. Đồ dùng đồ chơi tương đối đầy đủ. Khuân viên trường gọn gàng, sạch sẽ, bố trí sắp xếp hợp lý, đẹp mắt. 

Toàn trường có 5 điểm trường bao gồm cả khu Trung Tâm, 02 khu có từ 05 loại đồ chơi ngoài trời trở lên.