Trường MN Văn Luông tổng số 47 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Với mục tiêu lớn là phát triển toàn diện cho trẻ về mọi mặt. Trường MN Văn Luông luôn xem đạo đức nghề nghiệp, và tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó  giáo viên tại Trường MN Văn Luông rất nhiệt tình, năng động, yêu nghề, mến trẻ, trình độ đạt chuẩn, luôn cố gắng học hỏi để nâng cao năng lực phù hợp với yêu cầu công việc.

100% giáo viên có trình độ Trung cấp trở  lên. Trong đó, 85% giáo viên có bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng sư phạm.

100% cán bộ, giáo viên và nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% nhân viên cấp dưỡng có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm.

Giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn BDCMNV của nghành.

Sĩ số lớp học:

Lớp nhà trẻ 24 - 36 tháng: 4 lớp, tổng số 80 học sinh với 8 cô giáo.

Lớp MG 3 - 4 tuổi): 4 lớp, tổng số 149 học sinh với 8 cô giáo.

Lớp MG 4 –  5 tuổi: 4 lớp, tổng số 142 học sinh với 8 cô giáo.

Lớp MG 5 tuổi – 6 tuổi: 4 lớp, tổng số 154 học sinh với 8 cô giáo.