GIỚI THIỆU CHUNG

Địa chỉ:  Văn Luông Tân Sơn Phú Thọ

Email:  mnvanluong@gmail.com

Điện thoại: 0962967169

1. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 47

2. Đội ngũ giáo viên: Cán bộ, giáo viên trường mầm non Văn Luông trẻ, khỏe, nhiệt tình, có năng lực chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, yêu nghề, tích cực học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, giáo viên chuẩn về trình độ.

3. Mục tiêu :
- Xây dựng nhà trường thành một đơn vị giáo dục chất lượng cao phù hợp với nhu cầu nuôi dưỡng chăm sóc, giáo dục trẻ.

- Trang bị kiến thức cơ bản theo CTGDMN của Bộ GD-ĐT.

- Giúp học sinh phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần, các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên và khả năng thích ứng cao.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho 100% trẻ đến trường.

4. Phương châm giáo dục:
- Quan tâm giáo dục phát triển toàn diện cho trẻ: Phát triển thể chất, phát triển tình cảm - quan hệ xã hội, phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ, phát triển thẩm mỹ.
- Giáo dục theo hướng lấy trẻ làm trung tâm: Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh: Khơi dậy và khuyến khích cho mỗi ý tưởng sáng tạo, khả năng tiềm ẩn của các em…

5. Phương thức hoạt động của trường:
- Tổ chức hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục theo CTGDMN cuả BGD và ĐT:
- Thực hiện các phương pháp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, Chú trọng quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm. Bố trí sắp xếp các hoạt động theo chế độ sinh hoạt đảm bảo theo quy định .

- Lễ giáo: Đưa trẻ vào nề nếp: ngoan, lễ phép, biết vâng lời người lớn.

- Tổ chức cho trẻ ăn bán trú ( Nhà trẻ 2 bữa chính, 1 bữa phụ; Mẫu giáo 1 bữa chính 1 bữa phụ). Thay đổi thực đơn theo tuần, đảm bảo đủ chất, đủ lượng và VSATTP.
- Chỉ đạo khai thác, sử dụng có hiệu quả các phần mềm.
- Thực hiện các Kế hoạch, chương trình theo hướng dẫn của nhiệm vụ năm học, các ngày kỉ niệm, ngày lễ lớn trong năm, sinh hoạt chuyên đề…
- Tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT trong nhà trường.
- Tăng cường các hoạt động giao lưu bằng nhiều hình thức như: Thi bé khỏe, thi xây dựng môi trường LTLTT, biểu diễn văn nghệ, ... với các trường trong huyên..
- Tăng cường hoạt động của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, các tổ chức đoàn thể, giao lưu các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.
- Phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

                                            Ban giám hiệu Trường MN Văn Luông