THỰC ĐƠN TUẦN 1

 

Thứ 2:

- Cơm tẻ.

 • Thịt lợn, đậu phụ sốt cà chua.
 • Canh: rau nấu thịt.

- Cơm tẻ.

 • Thịt lợn, đậu phụ sốt cà chua.

- Canh: rau nấu thịt.

 

- Sữa bột pha

Thứ 3:

 • Cơm tẻ.
 • Thịt lợn xào, trứng rán. ( Chả cá).
 • Canh: rau nấu thịt.

 

- Mỳ gạo nấu thịt.

 

- Cháo nấu xương.

Thứ 4

- Cơm tẻ.

 • Thịt bò xào củ, quả.
 • Canh: củ, quả nấu thịt.

 

- Cơm tẻ.

 • Thịt lợn hoặc thịt bò xào củ, quả.
 • Canh: củ, quả nấu thịt.

 

 

 

- Sữa bột pha

Thứ 5

 • Cơm tẻ.
 • Thịt lợn xào, lạc rang.
 • Canh: rau nấu thịt.

 

 

- Cháo nấu xương.

 

 

- Mỳ gạo nấu thịt.

Thứ 6

 • Cơm tẻ.
 • Giò lợn sốt cà chua.
 • Canh: củ, quả nấu thịt.

- Cơm tẻ.

 • Giò lợn sốt cà chua.
 • Canh: củ, quả nấu thịt.

 

 

 

- Sữa bột pha

 

THỰC ĐƠN TUẦN 2

 

Thứ 2:

- Cơm tẻ.

 • Thịt bò xào giá đỗ.
 • Canh: rau nấu thịt.

- Cơm tẻ.

 • Thịt bò xào giá đỗ.

Canh: rau nấu thịt lợn.

 

 

- Sữa bột pha

Thứ 3

 • Cơm tẻ.
 • Thịt gà xào củ quả.
 • Canh: rau nấu thịt. ( Chả cá)

 

- Mỳ gạo nấu thịt

 

- Cháo nấu xương.

Thứ 4

 • Cơm tẻ.
 • Thịt lợn rang.
 • Canh: đỗ xanh nấu thịt lợn.

 

 • Thịt lợn rang.
 • Canh: đỗ xanh nấu thịt.

 

 

 

- Sữa bột pha

Thứ 5

 • Cơm tẻ.
 • Thịt lợn kho tàu.
 • Canh: củ, quả nấu xương.

 

 

 

- Cháo nấu xương

 

 

- Mỳ gạo nấu thịt.

Thứ 6

 • Cơm tẻ.
 • Giò lợn xốt cà chua.
 • Canh: rau nấu thịt.

 

 • Cơm tẻ.
 • Giò lợn xốt cà chua.
 • Canh: rau nấu thịt.

 

 

 

- Sữa bột pha

THỰC ĐƠN TUẦN 3

 

Thứ 2:

- Cơm tẻ.

- Thịt lợn sốt cà chua.

- Canh: rau nấu thịt.

 

- Cơm tẻ.

 • Thịt lợn sốt cà chua.

- Canh: ngót nấu thịt.

 

- Sữa bột pha

Thứ 3

 • Cơm tẻ.
 • Cá xào, lạc rang.
 • Canh: rau nấu thịt. ( Chả cá)

 

- Mì gạo nấu thịt.

 

- Cháo nấu xương.

Thứ 4

- Cơm tẻ.

 • Thịt bò xào củ quả.
 • Canh: củ, quả nấu xương.

 

- Cơm tẻ.

- Thịt bò xào củ quả.

- Canh: củ, quả nấu xương.

 

 

 

 

- Sữa bột pha

Thứ 5

 • Cơm tẻ.
 • Thịt lợn kho trứng.
 • Canh: rau nấu thịt

 

 

- Cháo nấu xương

 

- Mỳ gạo nấu thịt.

Thứ 6

 • Giò lợn xốt cà chua.
 • Canh: củ, quả nấu thịt.
 • Cơm tẻ.
 • Thịt lợn kho trứng.
 • Canh: củ, quả nấu thịt.

 

 

 

- Sữa bột pha

 

THỰC ĐƠN TUẦN 4

 

Thứ 2:

- Cơm tẻ.

 • Thịt bò sốt cà chua.
 • Canh: rau nấu thịt.

 

- Sữa bột pha

- Cơm tẻ.

- Thịt bò sốt cà chua.

- Canh: rau nấu thịt.

Thứ 3

 • Cơm tẻ.
 • Cá sốt cà chua.
 • Canh: rau nấu cá. ( Chả cá)

 

- Cháo nấu xương.

 

- Mì gạo nấu thịt.

Thứ 4

- Cơm tẻ.

 • Chả thịt lợn sốt cà chua.
 • Canh: củ, quả nấu xương.
 •  

 

 

- Sữa bột pha

- Cơm tẻ.

- Chả thịt lợn sốt cà chua.

- Canh: củ, quả nấu xương.

- Sữa bột pha

Thứ 5

 • Cơm tẻ.
 • Trứng rán thịt lợn.
 • Canh: rau nấu thịt.

 

Mỳ gạo nấu thịt. -

 

 

- Cháo nấu xương

Thứ 6

 • Cơm tẻ.
 • Giò lợn xốt cà chua.
 • Canh: củ, quả nấu thịt.

 

Sữa bột pha

Cơm tẻ.

Giò lợn xốt cà chua.

Canh: củ, quả nấu thịt.